Endymion Spring

quote:
Wat is dit voor boek? Blake sloeg een pagina om, en toen nog een en nog een. Hij probeerde in het verhaal te komen, maar wist niet hoe. Er waren geen woorden die hij als leidraad kon gebruiken – alleen blanco pagina’s die als een witte wenteltrap naar het onbekende leidden. In gedachten volgde hij de bladzijden en vroeg zich af waar ze hem heen zouden brengen, maar steeds liep het spoor dood. Hij voelde zich teleurgesteld maar toch ook opgetogen, alsof hij begonnen was aan een lange speurtocht naar iets wat hij móést vinden. Maar wat zocht hij? En hoe moest hij weten wanneer hij het gevonden had? Hij was gewoon een jongen van twaalf, die niet eens erg goed kon lezen. Toch was hij ervan overtuigd dat, als hij dieper wroette en het boek verder verkende, hij kans maakte iets te ontdekken – misschien wel een geheime code die in het papier verborgen zat en die tot een nog veel grotere ontdekking zou leiden. Maar hoe moest je een blanco boek lezen? Ten slotte sloeg hij het weer dicht en zette het terug in de kast, zonder te beseffen dat het verhaal zichzelf al schreef…

Dit is de tekst op de achterkant van het boek Endymion Spring, geschrven door Mattew Skelton. Zou jij op basis hiervan het boek willen lezen? Vul ook even de poll in!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *