Uitgelezen 157: Het gulden vlies van Thule – Thea Beckman

Titel: Het gulden vlies van Thule
Schrijver: Thea Beckman
Jaar van uitgifte: 1989

Flaptekst:
De Badeners, belust op buit en bodemschatten. zijn er tenslotte in geslaagd de Tbuleense hoofdstad Gothab en enkele andere kustplaatsen te veroveren. Immigranten vanuit het Badense rijk stromen toe. Zo komt ook Elvira naar Thule als dochter van de ondergouverneur van Upernavik, een kustplaats in het noorden. Het valt haar,op dat er nergens een Thuleen te bekennen is. Ze zijn allemaal gevlucht. ‘s Nachts worden de Badeners echter steeds weer opgeschrikt door sabotagedaden. Legereenheden die het land worden ingestuurd om de terroristen uit te roeien, keren niet meer terug. De kolonisatie stagneert. Toch komt niemand op het idee om contact te leggen met de Thulenen. Als Elvira oppert om Thuleens te leren wordt ze voor gek versleten, maar ze zet door. Kort daarop komt ze een Thuleense vrouw tegen die haar helpt. Dan volgen de gebeurtenissen elkaar snel op. Elvira’s vader wordt op expeditie gestuurd en keert niet terug. Elvira besluit hem te gaan zoeken.

Leeswaarschuwing
Onderstaande tekst kan details van de plot en/of de afloop van het verhaal bevatten.
Lees verder

Uitgelezen 156: Het helse paradijs – Thea Beckman

Titel: Het helse paradijs
Schrijver: Thea Beckman
Jaar van uitgifte: 1987

Flaptekst:
Vanuit het Badense Rijk wordt opnieuw een expeditie uitgezonden om Thule te veroveren. Ditmaal sturen ze vijf oorlogsschepen met duizend militairen aan boord.

In Thule heeft men zich na de vorige aanval van de Badeners goed voorbereid op een mogelijke invasie. De Badeners zetten hun zwaar bewapende militairen aan land en bezetten een stad. Als hun schepen door een storm ernstig beschadigd worden, besluiten ze te voet dwars door het land naar de hoofdstad te trekken.

Het wordt een tocht vol ontberingen. Zou het hun deze keer lukken om Thule te veroveren?

Leeswaarschuwing
Onderstaande tekst kan details van de plot en/of de afloop van het verhaal bevatten.
Lees verder

Uitgelezen 155: Kinderen van moeder aarde – Thea Beckman

Titel: Kinderen van moeder aarde
Schrijver: Thea Beckman
Jaar van uitgifte: 1985

Flaptekst:
Zes eeuwen na de Derde Wereldoorlog. De aarde is door een kernoorlog gekanteld en bijna verwoest.
Het ijs op het vroegere Groenland, dat nu Thule heet, is gesmolten en het land heeft een heerlijk klimaat. De mensen leven er in harmonie met de prachtige natuur. Het land wordt door vrouwen geregeerd, zonder leger, zonder wapens. Op een dag wordt de rust ruw verstoord. Er verschijnt een onbekend expeditieschip in de fjord. Algauw blijkt deze expeditie niet erg vredelievend. De opvarenden van het schip, afkomstig uit het Badense Rijk, hopen Thule in bezit te kunnen nemen. Bij een land zonder wapens, geregeerd door vrouwen, moet dat toch niet moeilijk zijn!
De Badeners stuiten echter op onverwachte tegenstand. Er volgen spannende dagen.

Leeswaarschuwing
Onderstaande tekst kan details van de plot en/of de afloop van het verhaal bevatten.
Lees verder