Uitgelezen 188: Een bos vol spoken – Thea Beckman

Titel: Een bos vol spoken
Schrijver: Thea Beckman
Jaar van uitgifte: 1988

Flaptekst:
Als Juultje ‘s avonds naar bed wil gaan, hoort ze een stem. Op het balkon staat een raar klein mannetje, Troekel.

Hij vertelt haar dat zijn kat is gestolen door de vierarmige prinses en gevangen wordt gehouden in het bos. Alleen iemand die heel dom is, kan Senta redden. Daarom vraagt Troekel of Juultje mee gaat. Juultje wil niet, maar Troekel begint verschrikkelijk te huilen.

Gewapend met een grote soeplepel vertrekken ze naar het donkere bos. En wie ze daar allemaal tegenkomen…

Leeswaarschuwing
Onderstaande tekst kan details van de plot en/of de afloop van het verhaal bevatten.
Lees verder

Uitgelezen 157: Het gulden vlies van Thule – Thea Beckman

Titel: Het gulden vlies van Thule
Schrijver: Thea Beckman
Jaar van uitgifte: 1989

Flaptekst:
De Badeners, belust op buit en bodemschatten. zijn er tenslotte in geslaagd de Tbuleense hoofdstad Gothab en enkele andere kustplaatsen te veroveren. Immigranten vanuit het Badense rijk stromen toe. Zo komt ook Elvira naar Thule als dochter van de ondergouverneur van Upernavik, een kustplaats in het noorden. Het valt haar,op dat er nergens een Thuleen te bekennen is. Ze zijn allemaal gevlucht. ‘s Nachts worden de Badeners echter steeds weer opgeschrikt door sabotagedaden. Legereenheden die het land worden ingestuurd om de terroristen uit te roeien, keren niet meer terug. De kolonisatie stagneert. Toch komt niemand op het idee om contact te leggen met de Thulenen. Als Elvira oppert om Thuleens te leren wordt ze voor gek versleten, maar ze zet door. Kort daarop komt ze een Thuleense vrouw tegen die haar helpt. Dan volgen de gebeurtenissen elkaar snel op. Elvira’s vader wordt op expeditie gestuurd en keert niet terug. Elvira besluit hem te gaan zoeken.

Leeswaarschuwing
Onderstaande tekst kan details van de plot en/of de afloop van het verhaal bevatten.
Lees verder

Uitgelezen 156: Het helse paradijs – Thea Beckman

Titel: Het helse paradijs
Schrijver: Thea Beckman
Jaar van uitgifte: 1987

Flaptekst:
Vanuit het Badense Rijk wordt opnieuw een expeditie uitgezonden om Thule te veroveren. Ditmaal sturen ze vijf oorlogsschepen met duizend militairen aan boord.

In Thule heeft men zich na de vorige aanval van de Badeners goed voorbereid op een mogelijke invasie. De Badeners zetten hun zwaar bewapende militairen aan land en bezetten een stad. Als hun schepen door een storm ernstig beschadigd worden, besluiten ze te voet dwars door het land naar de hoofdstad te trekken.

Het wordt een tocht vol ontberingen. Zou het hun deze keer lukken om Thule te veroveren?

Leeswaarschuwing
Onderstaande tekst kan details van de plot en/of de afloop van het verhaal bevatten.
Lees verder

Uitgelezen 155: Kinderen van moeder aarde – Thea Beckman

Titel: Kinderen van moeder aarde
Schrijver: Thea Beckman
Jaar van uitgifte: 1985

Flaptekst:
Zes eeuwen na de Derde Wereldoorlog. De aarde is door een kernoorlog gekanteld en bijna verwoest.
Het ijs op het vroegere Groenland, dat nu Thule heet, is gesmolten en het land heeft een heerlijk klimaat. De mensen leven er in harmonie met de prachtige natuur. Het land wordt door vrouwen geregeerd, zonder leger, zonder wapens. Op een dag wordt de rust ruw verstoord. Er verschijnt een onbekend expeditieschip in de fjord. Algauw blijkt deze expeditie niet erg vredelievend. De opvarenden van het schip, afkomstig uit het Badense Rijk, hopen Thule in bezit te kunnen nemen. Bij een land zonder wapens, geregeerd door vrouwen, moet dat toch niet moeilijk zijn!
De Badeners stuiten echter op onverwachte tegenstand. Er volgen spannende dagen.

Leeswaarschuwing
Onderstaande tekst kan details van de plot en/of de afloop van het verhaal bevatten.
Lees verder

Uitgelezen 92: Rad van fortuin – Thea Beckman

Titel: Het rad van fortuin
Schrijver: Thea Beckman
Jaar van uitgifte: 1980

Flaptekst:
“Kleine Robert” is de tweede pleegzoon van Marie-Clarie, de zangeres. Weinig groter dan een dwerg is hij, maar bang voor niets en hongerig een held te worden. Hij kan zich praktisch onzichtbaar maken en hij is een feilloos messenwerper, die op een afstand van 5 meter met zijn mes een vlieg kan raken. Du Guesclin, de held van Bretagne, ziet iets in de kleine Robert en maakt hem tot zijn meesterspion. De veldheer moet Frankrijk bevrijden van de rovende en plunderende benden, die het land onveilig maken. De strijd voert hem tot ver in Spanje waar grote gevaren en zelfs gevangenschap hem wachten. Een tocht vol spannende avonturen en onverwachte wendingen van het lot. Marie-Claire gaat met hem mee aan het hoofd van een kermistroep evenals Kleine Robert, de meesterspion, met zijn heldendromen en zijn werpmes. Ook Matthis, de oudste pleegzoon van Marie-Clair is weer van de partij. Hij blijft de trouwe heraut van Du Guesclin en wijkt niet van zijn zijde.
Ten slotte draait het rad van fortuin verder in het voordeel van Du Guesclin en zijn trouwe helpers.

Leeswaarschuwing
Onderstaande tekst kan details van de plot en/of de afloop van het verhaal bevatten.
Lees verder

Uitgelezen 91: Triomf van de verschroeide aarde – Thea Beckman

Titel: Triomf van de verschroeide aarde
Schrijver: Thea Beckman
Jaar van uitgifte: 1977

Flaptekst:
Triomf van de verschroeide aarde
Matthis is met z’n zestien jaar niet zo’n geweldig soldaat; maar als heraut en secretaris van de ongeletterde held van Bretagne, Bertrand du Guesclin, staat hij zijn mannetje. Veel durf, maar ook veel humor komt boven bij dit moedige verzet van de Bretons tegen de Engelse overheersing. Dan moet Matthis naar Parijs om geld te halen voor het verzet in Bretagne. In Parijs is de eerste burgerlijke revolutie in volle gang; een tijd vol spanning en voor Matthis, die er een dubbele rol moet spelen, vaak levensgevaarlijk. Als Matthis door de Engelsen gevangen genomen wordt, ontmoet hij Geoffrey Chaucer (van de Canterbury Tales), die – oorlog of geen oorlog – vriendschap sluit met de trouvères. Dit boek sluit aan bij Geef me de ruimte en wordt vervolgd door Het rad van fortuin. Elk boek vormt echter een afgerond verhaal.

Leeswaarschuwing
Onderstaande tekst kan details van de plot en/of de afloop van het verhaal bevatten.
Lees verder

Uitgelezen 90: Geef me de ruimte – Thea Beckman

Titel: Geef me de ruimte!
Schrijver: Thea Beckman
Jaar van uitgifte: 1976

Flaptekst:
Marije is vijftien als ze Brugge ontvlucht om aan een huwelijk met haar verachte verloofde te ontkomen. Op haar gevaarlijke tocht naar het Zuiden ontmoet ze de jongen van haar leven, een zanger met wie ze door het rumoerige Frankrijk trekt.
Al jaren woedt daar de Honderdjarige Oorlog met Engeland. Maar de tijden veranderen: tegenover schitterende ridders die van toernooien dromen, komen steeds meer boeren en stedelingen te staan, goed geoefend voetvolk, bekwame boogschutters. De steden gaan zichzelf beschermen, bewapenen hun burgers; een nieuwe onafhankelijkheid wordt geboren, een andere tijd breekt aan.
Tegen deze achtergrond speelt Geef met de ruimte!, het leven van jonge muzikanten in vrede en oorlog, mensen die op hun manier vechten tegen de verdrukking. Hoe het verder gaat staat in Triomf van de verschroeide aarde en Het rad van fortuin.

Leeswaarschuwing
Onderstaande tekst kan details van de plot en/of de afloop van het verhaal bevatten.
Lees verder

Uitgelezen 83: Saartje Tadema – Thea Beckman

Titel: Saartje Tadema
Schrijver: Thea Beckman
Jaar van uitgifte: 1996

Flaptekst:
1712. Saartje Tadema is zeven jaar als haar moeder sterft. Haar vader, meestertimmerman op de werf van de Verenigde Oostindische Compagnie te Amsterdam, was al eerder door een ongeluk om het leven gekomen. Samen met haar broer komt ze terecht in het Burgerweeshuis aan de Kalverstraat. Saartje is een vroegwijs kind, intelligent en leergierig. Op school krijgt ze nauwelijks de mogelijkheid om iets anders te leren dan lezen en schrijven, maar interessante boeken zijn er niet. Keer op keer wordt haar verteld dat weeskinderen vooral dankbaar en gehoorzaam moeten zijn,
en dat zijn niet bepaald Saartjes sterke kanten: men vindt haar een trots, hoogoedig kind. Zo worstelt ze zich door een aantal moeilijke jaren heen, reikhalzend uitziend naar het moment dat ze
het weeshuis kan verlaten. Als ze even weg mag voor een boodschap, grijpt ze haar kans: ze weet een baantje als dienstmeisje te versieren in de ‘Herberg-op-het-IJ’, een stadsherberg waar veel varensvolk komt en waar een heleboel te beleven is. Maar een vrije, zelfstandige vrouw is ze nog steeds niet.

Leeswaarschuwing
Onderstaande tekst kan details van de plot en/of de afloop van het verhaal bevatten.
Lees verder

Uitgelezen 73: De doge-ring van Venetië – Thea Beckman

Titel: De doge-ring van Venetië
Schrijver: Thea Beckman
Jaar van uitgifte: 1994

Flaptekst:
Thomas is novice in een klein, arm klooster in de Kempen. De abt stuurt hem samen met Matthias, een monnik met een zeer duister verleden, naar Venetië om daar een mooie relikwie te kopen. Op twee nukkige ezeltjes gaan ze op pad. Het is een lange, gevaarlijke tocht, door eenzame landstreken waar struikrovers op de loer liggen, over hoge bergen met verraderlijke ravijnen.
Zal het hen lukken om de magnifieke stad Venetië, het centrum van de wereldhandel, te bereiken en hun opdracht te volbrengen?

Leeswaarschuwing
Onderstaande tekst kan details van de plot en/of de afloop van het verhaal bevatten.
Lees verder

Uitgelezen 66: Hasse Simonsdochter – Thea Beckman

Titel: Hasse Simonsdochter
Schrijver: Thea Beckman
Jaar van uitgifte: 1983

Flaptekst:
In de tijd van de Hoekse en Kabeljauwse twisten is Kampen een belangrijke handelsstad, maar Hasse, dochter van een mandenvlechter, vindt het er maar druk en benauwd. Ze trekt er liever op uit met haar zelfgemaakte pijl en boog om langs de IJssel te zwerven. Haar ouders willen heel graag dat ze gaat trouwen, maar Hasse neemt haar eigen beslissing.
Ze ‘verbidt’ Jan van Schaffelaar, dat wil zeggen, ze redt hem van het schavot door met hem te trouwen. Samen trekken ze naar de Veluwe, waar hij als aanvoerder van een troep huurlingen de belangen van de hertog van Gelre behartigt. Hasse geniet van het vrije ongebonden leven.
Als jongen verkleed doet ze mee met de overvallen en als boogschutter weet ze het respect van de mannen af te dwingen. Als in Barneveld de compagnie in het nauw wordt gedreven vraagt Hasse zich angstig af hoe ze die belegering zullen overleven.

Leeswaarschuwing
Onderstaande tekst kan details van de plot en/of de afloop van het verhaal bevatten.
Lees verder