Uitgelezen 154: De bastaard van Brussel – Simone van der Vlugt

Titel: De bastaard van Brussel
Schrijver: Simone van der Vlugt
Jaar van uitgifte: 2005

Flaptekst:
Brussel 1565. De jacht op ketters bepaalt het dagelijks leven. Iedereen die kritiek heeft op de katholieke kerk belandt op de brandstapel. Ook bierbrouwer Crispijn Matsijs komt in moeilijkheden en moet Brussel ontvluchten. Hij sluit zich aan bij de bosgeuzen. Hij mist niet alleen het leven in Brussel, maar ook zijn vrienden. En vooral Eva.

De woelige jaren voorafgaand aan de Tachtigjarige Oorlog: tegen een decor waarin fanatieke geestelijken de dienst uitmaken, voert Simone van der Vlugt een jongen ten tonele wiens leven wordt bepaald door de jacht op ketters, zijn overleden moeder, zijn onwettige vader, een rondborstige dienstmeid en haar lieftallige dochter.

Leeswaarschuwing
Onderstaande tekst kan details van de plot en/of de afloop van het verhaal bevatten.
Lees verder

Uitgelezen 168: De ooggetuige – Simone van der Vlugt

Titel: De ooggetuige
Schrijver: Simone van der Vlugt
Jaar van uitgifte: 2012

Flaptekst:
Manon Jonker, een slechtziende vrouw van 22, is getuige van een roofoverval bij een juwelier in haar buurt; drie overvallers houden haar onder schot en doden de juwelier. Manon overleeft het doordat de overvallers denken dat ze blind is.

Als ‘s avonds op het journaal over de roofmoord wordt gesproken en gemeld wordt dat de enige getuige een slechtziende vrouw is, staat de telefoon roodgloeiend. Ook de overvallers weten nu dat Manon niet blind is maar slechtziend, en er volgen een paar beangstigende cnfrontaties.

De gebeurtenissen zetten ook haar persoonlijke relaties op scherp: Manons zus Bibi, met wie ze samenwoont, onthult een afschuwelijke geheim uit hun jeugd. Ondertussen is er een week verstreken en zijn de daders nog altijd niet opgepakt; ze dringen steeds verder Manons leven binnen.

Leeswaarschuwing
Onderstaande tekst kan details van de plot en/of de afloop van het verhaal bevatten.
Lees verder

Uitgelezen 158: Op klaarlichte dag – Simone van der Vlugt

Titel: Op klaarlichte dag
Schrijver: Simone van der Vlugt
Jaar van uitgifte: 2012

Flaptekst:
Een jonge vrouw, Nathalie, is op de vlucht voor haar gewelddadige ex-vriend. Het kost haar al haar vindingrijkheid om uit zijn handen te blijven. Maar Nathalie is niet alleen op de vlucht voor hem. Ook de politie wil haar spreken, in verband met de moord op haar beste vriendin.

Een toevallige ontmoeting tussen Nathalie en rechercheur Julia Vriens brengt de zaak in een stroomversnelling. Nathalie heeft inmiddels een nieuwe identiteit aangenomen en Julia heeft geen idee met wie zij te maken heeft. Maar als Nathalies ex op het toneel verschijnt, verandert dat. Dan blijkt dat niets is wat het lijkt…

Leeswaarschuwing
Onderstaande tekst kan details van de plot en/of de afloop van het verhaal bevatten.
Lees verder

Uitgelezen 138: De guillotine – Simone van der Vlugt

Titel: De guillotine
Schrijver: Simone van der Vlugt
Jaar van uitgifte: 1999

Flaptekst:
Sandrine de Billancourt groeit op in een adellijk gezin in het Parijs van 1789. Tijdens de oproer van de Franse revolutie weet zij aan het strijdtoneel te ontkomen, terwijl haar familie wordt vermoord. Ze vindt onderdak bij een schonemakersfamilie. Niet iedereen is die familie is even gastvrij; Philippe, de oudste zoon, vindt het maar niks, zo’n adellijke meid in huis. Hij is fel voor de Revolutie.
Op een dag staat Sandrine oog in oog met Nicolas, de zoon van een van haar vaders pachtboeren. Hij is wantrouwig, maar niet voor lang. Ook Philippe is bijgedraaid en zo speelt zich tussen de twee vrienden een machtstrijd af waarvan Sandrine de inzet is.

Leeswaarschuwing
Onderstaande tekst kan details van de plot en/of de afloop van het verhaal bevatten.
Lees verder

Uitgelezen 123: Zwarte sneeuw – Simone van der Vlugt

Titel: Zwarte sneeuw
Schrijver: Simone van der Vlugt
Jaar van uitgifte: 2000

Flaptekst:
Zuid – Limburg 1845. Nadat de oogst is mislukt en er geen geld is om de pacht te betalen, wordt de familie Mullenders op straat gezet. Vader Sjeng en moeder Annekatrien, die hoog zwanger is, vertrekken met hun vijf kinderen naar Kerkrade – daar is werk in de kolenmijn. Emma is veertien jaar en moet met haar vader en twee broers mee de mijn in. Het werk is zwaar en gevaarlijk. Emma ziet mensen om zich heen met kromgegroeide ruggen en vroegoude gezichten, en ze verafschuwt de gedachte om de rest van haar leven onder de grond te moeten werken. Op een dag wordt de mijn voor inspectie bezocht door de hoge heren van het dorp. Ook Rudolpf, de zoon van de landeigenaar, is daarbij. De barre omstandigheden waaronder de arbeiders werken worden voor de gelegenheid gecamoufleerd en de kinderen worden dieper in de mijn verborgen. Emma daagt Rudolf uit mee te gaan naar een van de onderste tunnels, zodat hij kan zien hoe het er echt aan toegaat onder de grond. Maar dan stort er een stuk gang in en Emma en Rudolf zitten opgesloten…

Leeswaarschuwing
Onderstaande tekst kan details van de plot en/of de afloop van het verhaal bevatten.
Lees verder

Uitgelezen 115: Het Hercynische Woud – Simone van der Vlugt

Titel: Het Hercynische Woud
Schrijver: Simone van der V|lugt
Jaar van uitgifte: 2005

Flaptekst:
Het is de eerste eeuw voor Christus. De verkenner Rufus is tegen zijn zin met het Romeinse leger afgereisd naar het noorden. Daar belanden de troepen van Julius Ceasar in de uitgestrekte wouden van Germanië. Het doel is de Germaanse stammen zo snel mogelijk onder de voet te lopen, zoals ook met de Galliërs is gebeurd, maar dat blijkt nog niet eenvoudig te zijn – de Romeinen stuiten op veel verzet van de Germanen.
Rufus hoopt dat alles snel achter de rug zal zijn, zodat hij kan terugkeren naar Romen. Maar dan gebeurt er iets waardoor zijn hoop om ooit nog naar Rome terug te gaan, voorgoed verdwijnt…

Leeswaarschuwing
Onderstaande tekst kan details van de plot en/of de afloop van het verhaal bevatten.
Lees verder

Uitgelezen 114: Bloedgeld – Simone van der Vlugt

Titel: Bloedgeld
Schrijver: Simone van der Vlugt
Jaar van uitgifte: 1996

Flaptekst:
Het is 1653. De Verenigde Oostindische Compagnie heeft een groot tekort aan zeelieden. Reinout van Veghel grijpt zijn kans als hij eerder uit het tuchthuis vrij kan komen door aan te monsteren op het koopvaardijschip Hollandia, voor een reis naar Java.
Al voordat Kaap de Goede Hoop is bereikt, lijdt een groot deel van de bemanning aan scheurbuik. Allen door vers voedsel en fruit in te slaan, kan dit probleem worden verholpen. Maar de kapitein wil doorvaren, want tijd is geld. Het gemor onder de bemanning neemt toe…

Leeswaarschuwing
Onderstaande tekst kan details van de plot en/of de afloop van het verhaal bevatten.
Lees verder

Uitgelezen 113: Schijndood – Simone van der Vlugt

Titel: Schijndood
Schrijver: Simone van der Vlugt
Jaar van uitgifte: 2002

Flaptekst:
Kris Blanken wordt ‘s nachts geplaagd door steeds dezelfde angstdromen, waarin hij zijn eigen dreigende dood beleeft. Onder begeleiding van een reïncarnatietherapeute gaat hij terug naar het Alkmaar van 1655. Kris is niet langer Kris, maar Olivier Moeriaans, de zoon van een apotheker, met een veelbelovende toekomst als kunstschilder.
Aan die droom komt wreed een einde als de artsen constateren dat hij melaats is en Olivier verbannen wordt uit de stad. Een tijd lang zwerft hij met een kwakzalver rond, maar dan breekt de pest uit en overal in het land vallen slachtoffers. ook in Alkmaar, waar zijn familie woont…

Leeswaarschuwing
Onderstaande tekst kan details van de plot en/of de afloop van het verhaal bevatten.
Lees verder

Uitgelezen 57: Jacoba, Dochter van Holland – Simone van der Vlught

Titel: Jacoba, Dochter van Holland
Schrijver: Simone van der Vlught
Jaar van uitgifte: 2009

Flaptekst:
In deze historische roman kruipt Simone van der Vlugt op overtuigende wijze in de huid van Jacoba van Beieren (1401-1436). Jacoba was haar tijd ver vooruit, stak haar feministische ideeën niet onder stoelen of banken en koos ook in de liefde niet altijd voor de makkelijkste weg. Het lot was Jacoba slecht gezind. Op haar vijftiende werd zij al weduwe en snel daarna overleed haar vader, Willem VI, hertog van Beieren. Zo werd zij gravin van Holland, Zeeland en Henegouwen. We leren een vrouw kennen die veel te verduren krijgt, maar zich daar niet bij neerlegt en door het onrecht dat haar wordt aangedaan juist strijdbaarder wordt.

In Jacoba, Dochter van Holland zien we niet alleen een hertogin die ten oorlog trekt om haar gewesten te verdedigen, maar ook Jacoba’s persoonlijke kant: de ontwikkeling van een kwetsbaar, volgzaam meisje tot een volwassen, sterke vrouw. Haar relatie met haar moeder is er een die voor vele vrouwen herkenbaar zal zijn.

Leeswaarschuwing
Onderstaande tekst kan details van de plot en/of de afloop van het verhaal bevatten.
Lees verder

Uitgelezen 70: Rode sneeuw in december – Simone van der Vlugt

Titel: Rode sneeuw in december
Schrijver: Simone van der Vlugt
Jaar van uitgifte: 2012

Flaptekst:
Het is 1552, de vooravond van de Tachtigjarige Oorlog. Lideweij Feelinck krijgt een relatie met de jonge arts Andries Griffioen, aanhanger van het protestantisme. Om met hem te kunnen trouwen trotseert ze de wil van haar vader, die met haar breekt en haar onterft.
Het jonge stel vestigt zich in Breda, waar ze een nauwe band krijgen met prins Willem van Oranje. Maar het politieke klimaat verandert, het protestantisme wint terrein terwijl onder koning Filips de inquisitie hoogtij viert. Willem van Oranje vlucht naar Duitsland, waar hij zijn legers organiseert om in opstand te komen tegen koning Filips.

Lideweij vlucht met haar gezin naar het rustige Naarden in het Noorden, waar ze zich veilig waant. Tot een verschrikkelijk lot het kleine stadje treft, met een gewelddadige en bloedige volksopstand tot gevolg.

Leeswaarschuwing
Onderstaande tekst kan details van de plot en/of de afloop van het verhaal bevatten.
Lees verder